Datakeskuksista Helsingin kilpailuetu

(Julkaistu HS:n Mielipide-palstalla syyskuussa 2011)
Helsingin Sanomat kirjoitti ansiokkaan jutun datakeskusbisneksen mahdollisuuksista Suomessa. Datakeskusten sijoittamista tänne puoltavat mm. viileä ilmasto, stabiili yhteiskunta ja hyvin koulutettu väestö. Jutussa keskityttiin tyhjentyvien teollisuuskiinteistöjen mahdollisuuksiin.
Kaupunkiseuduilla, erityisesti Helsingin metropolialueella, on sijoituspaikkana kuitenkin erityinen vahvuus. Datakeskukset kasvavat jatkuvasti, ja ne käyttävät yhä suurempia energiamääriö. Esimerkiksi Microsoftin suurin datakeskus Chicagossa on teholtaan 198 megawattia. Sen tehontarve ylittää esimerkiksi Helsingin Salmisaaren voimalan sähköntuotannon. Monin verroin suurempia keskuksia suunnitellaan. Energiakulut ylittävät jo investointikustannukset keskusten elinkaaren aikana.
Tyypillisesti keskuksen tehosta yli puolet menee jäähdytykseen. Helsingissä on yksi maailman kattavimmista kaukolämpö-verkoista. Pinnassa olevaan, vakaaseen peruskallioon on edullista louhia laajojakin konesaleja, joiden synnyttämä hukkalämpö voidaan siirtää suoraan jo olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.
Vastaavaa kilpailuetua ei ole yhdelläkään toisella datakeskusbisneksestä kilpailevalla kaupungilla. Ilmastonmuutoksen kiihtyessä tämä etu pitää käyttää täysillä hyväksi metropolialueen kansainvälisessä markkinoinnissa.