Normiohjaus lamauttaa kehityksen

Back to the texts & articles page

(Julkaistu HS:n Mielipide -palstalla elokuussa 2012)

Suomessa väännetään kättä vanhuspalvelulaista ja hoitohenkilökunnan määrän kirjaamisesta lakiin. Vaikka lain tarkoitus on hyvä, se sisältää riskin palvelujen  kehityksen pysähtymisestä.

Vaikka hoitotyö vaatii läsnäoloa, uudet ratkaisut voivat merkittävästi vähentää ihmistyön tarvetta, ilman että hoito heikentyy. Helsingissä tehdyssä kotihoidon videoyhteys –pilotissa ”virtuaalihoitaja” soitti päivittäin kuvapuhelun asiakkaille. Alustavien tulosten mukaan palvelu vähensi kotikäyntien tarvetta jopa 30-50%, samalla kun asiakkaat kokivat hoidon parantuneen.

Palvelualat kehittyvät jatkuvasti. Henkilöstön aikaa voidaan siirtää rutiinien hoitamisesta asiakkaan tarpeiden huomioon ottamiseen. Tätä työtä ei saa pysäyttää jäykällä normiohjauksella.